TRAININGSVOORWAARDEN

Andere Taal
Standaard worden onze opleidingen in de Nederlandse Taal gegeven. Dit betekent dat de deelnemers aan opleidingen die moeten resulteren in een certificaat ook het lezen en schrijven van het Nederlands beheersen. Een aantal opleidingen kunnen ook in het Engels of in het Duits worden gegeven. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.

Welke locatie?
MSR Verhuur heeft in Ridderkerk een eigen opleidingsruimte. Hier kunnen alle opleidingen onder goede condities (veelal indoor) verzorgd worden. Ook is het mogelijk of komt het wel eens voor dat cursussen op een andere locatie worden gehouden. Het verzorgen van een complete cursus kan indien gewenst ook op uw eigen locatie worden gedaan, als een theorie- en praktijkruimte beschikbaar zijn welke aan de voorschriften voldoen. Het gebruik van de benodigde machines (hoogwerker of heftruck ) is niet standaard in het opleidingsaanbod begrepen. Hiervoor kan materieel worden ingehuurd via MSR Verhuur of er kan gebruik worden gemaakt van eigen materieel. In het laatste geval vragen wij een kopie van het geldige keuringsbewijs ter inzage.

Datum afspreken
Jaarlijks plannen wij diverse trainingsdata in waar op ingeschreven kan worden zolang er plekken vrij zijn. Ook op verzoek plannen wij data in. Wij proberen altijd samen met u de meest geschikte datum vast te stellen. Het inplannen van datums met een termijn van 14 dagen vooraf is standaard. Maar je kunt te allen tijde bij ons informeren naar de mogelijkheden! Niet geschoten is altijd mis. 2 dagen van te voren? Als het enigszins kan, dan doen wij het.

Cursus aanmelden
Cursussen worden aangemeld per e-mail: [email protected].

Order opmaken / klantgegevens
Na aanmelding voor een cursus en het akkoord over datum, locatie en tarief, wordt er door ons een bevestiging gestuurd. Dan staat de cursus bij ons geboekt. Bedrijven en ZZP-ers die nog geen klant bij MSR Verhuur zijn leveren vooraf de bedrijfsgegevens inclusief KvK-inschrijvingsnummer en het BTW-nummer aan.

Annuleringsregeling
Bij een geboekte cursus zijn 1 of meer instructeurs de hele dag voor de cursisten beschikbaar gesteld. Indien cursisten zich onverhoopt moeten afmelden dient dit tijdig per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Bij annulering zullen de cursuskosten (gedeeltelijk) volgens onderstaande staffel worden gefactureerd:
annulering vooraf (in werkdagen) % van de cursuskosten
6 – 9 werkdagen 50%
3 – 5 werkdagen 75%
1 – 2 werkdagen 90%
Op cursusdag (geen afmelding) 100%

Deelnemerslijst / cursistgegevens
Voor de aanvang van de cursus ontvangen wij graag de cursistgegevens. Juiste cursistgegevens zijn van belang voor de vermelding op het certificaat en de pas.

Benodigdheden
De cursisten dienen altijd op de cursusdag een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Tijdens het praktijkdeel van de cursus is het dragen van veiligheidsschoenen vereist. Bij de hoogwerkercursus wordt ook het dragen van een valgordel verplicht gesteld. Cursisten kunnen hun eigen gordel gebruiken of een leen-exemplaar van MSR Verhuur. Afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden dient gepaste (werk-)kleding te worden gedragen. Opleidingen van 1 of meer cursusdagen bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt afgerond met een schriftelijke toets (examen). Ook het praktijkgedeelte wordt afgerond met een examen of test waarbij de instructeur de kandidaat beoordeelt. Bij dag-opleidingen op een locatie van MSR Verhuur zal worden gezorgd voor koffie en/of thee en ook een lunchpakket is inbegrepen. Ten behoeve van het maken van een veiligheidspas zal van de kandidaten een pasfoto worden genomen. De deelnemers zullen zich vanwege de veiligheid tijdens de cursus altijd aan de instructies van hun instructeur dienen te houden.

Geslaagd, of niet…
Onder de begeleiding van onze vakbekwame instructeurs is het vrijwel altijd mogelijk om tot een goed eindresultaat van de opleiding te komen. Echter, het is ook denkbaar dat dit niet lukt. Onvoldoende capaciteiten voor het veilig werken kunnen reden zijn om een deelnemer geen certificaat toe te kennen. Ook het veiligheidsgedrag speelt een rol bij de beoordeling van een kandidaat. Bij onvoldoende resultaat zal met de opdrachtgever worden overlegd of een herkansing gewenst en/of mogelijk is. Voor herexamens dient een nieuwe cursus te worden geboekt.

Certificaat en pas
Voor kandidaten die de opleiding voldoende hebben afgerond zal bij de betreffende instelling het certificaat en de evt. pas of PAL-card worden aangevraagd. Deze zullen vervolgens door MSR Verhuur per post worden verstuurd naar de opdrachtgever cq. werkgever.
Hou rekening met een leveringstermijn van ± 10 – 14 werkdagen. De certificaten van Tüv zijn allen 5 jaar geldig en VCA erkend.

Betaling
Alle betalingen dienen bij voorkeur voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.