Privacystatement

MSR Verhuur respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelen van verwerking
MSR Verhuur is een totaalpartner voor verhuur en verkoop van bouwmaterieel en industriële gereedschappen. Om jouw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren, verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens;

* Contactgegevens, indien door jezelf verstrekt voor afname en levering van producten, online account en aanvragen en het gebruik van onze website. Wij registreren naam, geslacht, e-mail, telefoonnummer, functie, werkadres.

Verzamelde gegevens moeten worden verwerkt op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, zo schrijf de wet voor. Je hebt het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, jouw toestemming in te trekken. Je leest verderop hoe je deze rechten uitoefent.

Delen van gegevens met derden
Jouw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij je hier zelf transparant voor de start van een project of samenwerking expliciet toestemming voor geeft. Het is mogelijk dat het noodzakelijk is om op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens te verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Beveiliging
MSR Verhuur neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij jouw gegevens nodig. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling en nooit langer dan toegestaan volgens de Nederlandse wetgeving. Je hebt het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, je toestemming in te trekken.

Jouw rechten Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of een verzoek om gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke richten aan MSR Verhuur. Dit is mogelijk via het sturen van een mail naar [email protected]. Ook kun je hier jouw eerder gegeven toestemming intrekken. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage- , correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is mogelijk dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te kunnen vaststellen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht op beperking van de verwerking binnen de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens controleren indien je deze betwist, indien de verwerking onrechtmatig is en je aangeeft het gebruik van de gegevens te willen beperken in plaats van de gegevens te wissen of indien wij jouw gegevens niet meer nodig hebben maar je aangeeft deze gegevens nodig te hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om klacht bij toezichthouder in te dienen
Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de website van de AP.

Contact
Wij beantwoorden graag jouw vragen, klacht of opmerkingen rondom opslag en beheer van jouw gegevens. Dit doen wij bij voorkeur telefonisch op 085 27 30 230. Per e-mail kan natuurlijk ook; [email protected].

Laatste wijziging van het privacy statement
MSR Verhuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Daarom raden wij aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

MSR Verhuur Nikkelstraat 12 Ridderkerk
KvK 24260947 BTW NL810222929B01

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 30 december 2018.