2018/05/28 09:00
May 28 2018

Training – Basis VCA

  • 09:00
  • MSR Verhuur
Datum: Tijdstip: 00:00

Doel van de opleiding

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om kennis en inzicht te krijgen in specifieke veiligheidseisen en voorschriften die belangrijk zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden op een veilige en verantwoordelijke wijze.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij een aannemer, contractor of een opdrachtgever die het VCA certificaat verplicht stelt.

Inhoud

Tijdens de opleiding VCA Basisveiligheid wordt de theorie met u doorgenomen en wordt u voorbereid op het examen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de opleiding aan bod komen;

  • Arbo-wet
  • Risico’s en preventie
  • Veilig werken met gereedschappen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand en explosiegevaar
  • Werkvergunningen en besloten ruimte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen

MSR Verhuur verzorgt het gehele traject voor u, van cursus, examen tot het diploma. Na afloop van de opleiding VCA Basisveiligheid legt u een examen af. Onze vakbekwame instructeurs zien er op toe dat u uw VCA examen goed voorbereid kunt afleggen.

Diploma

Als de cursist het examen met goed gevolg afsluit ontvangt hij/zij het diploma VCA Basisveiligheid. Het diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Locatie

Groepstrainingen kunnen worden gegeven op elke gewenste locatie met een goedgekeurd trainingslokaal of in het trainingscentra van MSR Verhuur.

Duur van de opleiding

De opleiding VCA Basisveiligheid duurt 1 dag.