OPLEIDING VEILIG WERKEN MET DE ROLSTEIGER

  • 12:00
  • Ridderkerk
Datum: 27 augustus, 2018 Tijdstip: 12:00 - 15:00

Doel van de opleiding
De rolsteiger is een handig middel om veilig werkzaamheden op hoogte uit te voeren. Het is belangrijk dat u de veiligheidsregels in acht neemt tijdens het monteren, demonteren en eventueel verplaatsen van de rolsteiger. Na deze training heeft de cursist voldoende vaardigheden en kennis opgedaan om veilig een aluminium rolsteiger op- en af te bouwen en te werken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers in uw organisatie, die zich bezig gaan houden met het monteren en demonteren en het werken met een rolsteiger.

Inhoud
Tijdens de opleiding veilig werken met de rolsteiger worden de theorie en praktijk met u doorgenomen en wordt u voorbereid op het examen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de opleiding aan bod komen;

  • Wetgeving
  • Benamingen en functies van onderdelen
  • Soorten steigers en hun functie
  • Risico’s bij het werken met een rolsteiger
  • Belasting van de rolsteiger
  • Praktische oefening veilig werken met rolsteigers

Examen
MSR Verhuur verzorgt het gehele traject voor u, van cursus, examen tot het certificaat. Na afloop van de opleiding veilig werken met de rolsteiger legt u een examen af. Onze vakbekwame instructeurs zien er op toe dat u uw examen goed voorbereid kunt afleggen.

Certificaat
Als de cursist het theorie- en praktijk examen met goed gevolg afsluit, ontvangt hij/zij het certificaat veilig werken met de rolsteiger. Het certificaat heeft een geldigheid van 5jaar.

Locatie
Groepstrainingen kunnen worden gegeven op elke gewenste locatie met een goedgekeurd trainingslokaal of in het trainingscentra van MSR Verhuur.

Duur van de cursus
De opleiding veilig werken met de rolsteiger duurt 1 dag.

Ingangseisen
De minimale leeftijd voor deelname aan deze cursus is 18 jaar.